Servisna akcija Diesel Engines EA189

Sigurno ste iz medija čuli da Volkswagen radi na implementaciji tehničkih mera koje će eliminisati devijacije u softveru dizel motora. ŠKODA je takođe ugrađivala motore tipa EA189 iz Volkswagen Grupe u ŠKODA automobile. Proverite da li se problem sa softverom odnosi i na Vaš automobil.

Više o akciji Diesel Campaign

Druge servisne akcije

Želimo da budemo sigurni da je Vaš ŠKODA automobil potpuno siguran i da ste zadovoljni njime. Kada su u pitanju pozivne servisne akcije, važno nam je da je problem na Vašem automobilu rešen i da ga koristite bez problema. Proverite da li postoji neka pozivna servisna akcija za Vaš automobil.