Lični podaci

Postoje sve informacije vezane za zaštitu ličnih podataka u kompaniji ŠKODA AUTO. Ova stranica je dizajnirana da vas informiše o tome kako sakupljamo, obrađujemo, koristimo i štitimo vaše lične podatke, kao i da obezbedimo mesto za sva pitanja ili zahteve za ostvarivanje vaših prava kao subjekta podataka.

Informacije u vezi obrade ličnih podataka

Opis specifičnih aktivnosti obrade ličnih podataka, uključujući svrhe obrade i druge informacije u kompaniji ŠKODA AUTO detaljno.

Ostvarivanje prava

Portal za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava vezanih za zaštitu ličnih podataka u kompaniji ŠKODA AUTO biće dostupan od 25.5.2018.

Politika privatnosti

Opšti principi i pristup obradi ličnih podataka u kompaniji ŠKODA AUTO.