Dostupne vrste finansiranja

Kupovina automobila je uvek velika odluka, ali ako postoji jedna stvar za koju smo sigurni, to je da izbor kvaliteta ne treba ostaviti u senci prenapregnutosti finansija. To je razlog što smo za Vas postavili niz finansijskih planova koji će Vam pomoći da dobijete mnogo više od onog što ste od Škode očekivali.

Finansijski lizing predstavlja način finansiranja fizičkih i pravnih lica koji je regulisan Zakonom o finansijskom lizingu. Za razliku od kredita, korisnik lizinga postaje vlasnik predmeta lizinga tek na kraju, isplatom poslednje rate. Do tada, vlasnik predmeta lizinga je davalac lizinga/lizing kompanija, što joj daje prostora za veće preuzimanje rizika nego što je to slučaj kod finansiranja putem kredita. Potencijalni korisnik lizinga podnosi potrebnu dokumentaciju za odobrenje lizinga na osnovu koje lizing kompanija procenjuje kreditnu sposobnost/bonitet klijenta i donosi odluku o odobrenju. Ugovor o finansijskom lizingu se registruje u Agenciji za privredne registre, dok se zaduženje korisnika registruje u Udruženju banaka Srbije (Kreditnom birou). Svi korisnici lizinga dobijaju fakturu za lizing, koja pravnim licima predstavlja dokument na osnovu kojeg predmet lizinga u svojim poslovnim knjigama vode kao osnovno sredstvo i koje se amortizuje u skladu sa predviđenom dinamikom. Škoda dileri imaju višegodišnju saradnju sa svim lizing kompanijama i spremni su da potencijalnim kupcima daju potrebne informacije o ovom vidu finansiranja i obezbede adekvatne ponude kako za vozila, tako i za njihovo finansiranje putem finansijskog lizinga.

Kredit je način finansiranja fizičkih i pravnih lica, regulisan Zakonom o bankama NBS, i koji je sličan finansijskom lizingu. Osnovna razlika je što kredit daje banka na osnovu procene kreditne sposobnosti/boniteta klijenta, i što klijent stiče odmah vlasništvo nad predmetom finansiranja. Škoda dileri i za ovaj vid finansiranja imaju višegodišnju saradnju sa bankama i spremni su da potencijalnim kupcima daju potrebne informacije o kreditu, kao i spisak potrebne dokumentacije.

Operativni lizing u našoj praksi i našem zakonodavstvu, poznat kao dugoročni zakup, najam ili renta vozila. Za razliku od prethodno navedenih finansijskih proizvoda za nabavku vozila, ovde je reč o usluzi zakupa, iskazanoj u mesečnoj ceni zakupnine na koju zakupodavac obračunava PDV. Cilj zakupca nije sticanje vlasništva (zakupodavac je sve vreme vlasnik vozila), već korišćenje/usluga zakupa vozila na određeni period, nakon koga ga vraća zakupcu. Zakupodavac tokom trajanja ugovora u svojim knjigama vodi i amortizuje predmete zakupa, dok mesečna zakupnina za zakupca predstavlja poreski priznat rashod/trošak. Jedna od važnih odlika zakupa je i da se ne posmatra kao zaduženje i da se ne registruje u Udruženju banaka Srbije (Kreditnom birou).

 

Za detaljnije informacije o dostupnim izvorima finansiranja za kupovinu automobila kontaktirajte Škoda dilere.