STANDARDI VOLKSWAGEN GRUPE

Posle odobrenja od strane Volkswagen laboratorije, motorna ulja koja zadovolje ovaj standard moraju biti označena na pakovanjima sa rečenicom “approved according to VW 50xxx”. U originalnom, neotvorenom pakovanju, rok trajanja mora biti >36 meseci na −20 °C do 50 °C.

Standardi ulja su definisani od strane Volkswagen Grupe. Ona su specijalno izrađena da odgovaraju tehničkim zahtevima motora iz VW Grupacije.

VW 501.01: Standard obuhvata zahteve za motorno ulje za benzinske motore sa konvencionalnom tehnologijom motora za standardni servisni interval

VW 502.00: Standard obuhvata zahteve za motorna ulja za benzinske motore ŠKODA za standardni servisni interval. To su motorna ulja koja postižu nivo kvaliteta koji je veći od VW 501.01.

VW 503.00: Standard obuhvata zahteve za motorna ulja koja štede gorivo a koriste se u benzinskim motorima ŠKODA. Motorna ulja prema ovom standardu su namenjana za produženi interval menjanja ulja i imaju visoku toplotnu otpornost.

VW 504.00: Standard obuhvata zahteve za motorna ulja koja pozitivno utiču na potrošnju goriva i produkciju čađi u benzinskim motorima.

VW 505.00: Ulje namenjeno za dizel motore bez DPF filtera.

VW 505.01: Ulja namenjena za dizel motore sa pumpama visokog pritiska. Ova ulja imaju viúi nivo kvaliteta od ulja sa oznakom VW 505.00.

VW 506.01: Standard obuhvata zahteve za motorna ulja za dizel i turbodizel motore sa svojstvima uštede goriva. Ulja su kompatibilna za produženi servisni interval, otporna su na visoke temperature.

VW 507.00: Standard obuhvata zahteve za motorna ulja koja produkuju smanjenu količinu čađi i štede gorivo.Koriste se u svim dizel Škoda motorima, uključujući i motore sa DPF filterom i produženim servisnim intervalom.

VW 508.00: Standard obuhvata zahteve za motorna ulja koja produkuju smanjenu količinu čađi, štede gorivo i snižavaju temperaturu motora. Namenjena su za benzinske motore. Ulja su kompatibilna sa produženim servisnim intervalom.

VW 509.00: Standard obuhvata zahteve za motorna ulja koja produkuju smanjenu količinu čađi, štede gorivo i snižavaju temperaturu motora. Namenjena su za dizel motore uključujući i one sa DPF filterom i kompatibilna su za produženi servisni interval.