Infotainment Online

Paket Infotainment Online nudi niz usluga: situaciju u saobraćaju, vesti, vremensku prognozu... Pogledajte video i upoznajte se sa svim mogućnostima ovog paketa.

Proverite dostupnost usluga

Dostupnost usluga zavisi od ŠKODA modela i tipa infotainment sistema koji je ugrađen u automobil. Treba napomenuti da neke usluge nisu dostupne u nekim zemljama. Proverite