Informacije o obradi ličnih podataka

Rad MyŠKODA aplikacije

Ovim dokumentom, mi, kao kontrolori ličnih podataka – kompanija ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, matični br.: 00177041, registrovana u Privrednom registru okružnog suda u Pragu pod Delom B, fajl br. 332 (dalje u tekstu “ŠKODA AUTO“) – pružamo informacije o obradi ličnih podataka i Vašim pravima u vezi sa tim.

Obrada ličnih podataka se vrši kao deo sledeće aktivnosti:

Pružanje MyŠKODA aplikacije

Svrha obrade:

Pružanje MyŠKODA aplikacije

Opis svrhe obrade:

Koristićemo Vaše lične podatke kako bismo osigurali funkcionalnost Vaše aplikacije, uključujući vašu registraciju i prijavljivanje. Ako dogovorite sastanak u prostorijama člana distributivne mreže, mi ćemo preneti Vaše lične podatke članu distributivne mreže koju ste izabrali.

Pravni osnov za obradu:

Ovlašćeni smo da obradimo Vaše lične podatke na osnovu saglasnosti koju smo od Vas dobili. Ako nam niste dali svoju saglasnost, nećemo obrađivati Vaše lične podatke iz tog razloga.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kontakt podaci, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili izvedeni na osnovu ovih podataka, tehnički podaci o proizvodu i lokalizacijski podaci.

Period obrade i arhiviranja:

Do opoziva saglasnosti za obradu podataka.

Kategorije obrađivača podataka i primaoca kojima možemo odati lične podatke:

Član distribucione mreže. Na zahtev, vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas.

Prenos ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluke zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Poboljšanje usluga

Svrha obrade:

Poboljšanje usluga

Opis obrade:

Koristićemo Vase lične podatke da poboljšamo individualne funkcionalnosti i celu aplikaciju.

Ovlašćenje za obradu:

Ovlašćeni smo da obradimo Vaše lične podatke na osnovu saglasnosti koju smo od Vas dobili. Ako nam niste dali svoju saglasnost, nećemo obrađivati Vaše lične podatke iz tog razloga.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kontakt podaci, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili izvedeni na osnovu ovih podataka, tehnički podaci o proizvodu i lokalizacijski podaci.

Period obrade i arhiviranja:

Do opoziva saglasnosti za obradu podataka.

Kategorije obrađivača podataka i primaoca kojima možemo odati lične podatke:

Na zahtev, vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas.

Prenos ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluke zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Statističke svrhe

Svrha obrade:

Statističke svrhe

Opis obrade:

Koristićemo Vaše lične podatke da sačinimo izveštaje i statističke izveštaje kao deo korišćenja aplikacije.

Ovlašćenje za obradu:

Ovlašćeni smo da obradimo Vaše lične podatke na osnovu saglasnosti koju smo od Vas dobili. Ako nam niste dali svoju saglasnost, nećemo obrađivati Vaše lične podatke iz tog razloga.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacioni podaci, kontakt podaci, opisni podaci, komunikacija, interakcija i profili izvedeni na osnovu ovih podataka, tehnički podaci o proizvodu i lokalizacijski podaci.

Period obrade i arhiviranja:

Do opoziva saglasnosti za obradu podataka.

Kategorije obrađivača podataka i primaoca kojima možemo odati lične podatke:

Na zahtev, vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim službama za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:

Dobijamo lične podatke direktno od Vas.

Prenos ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluke zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.  

Koja su Vaša prava?

Kao deo obrade ličnih podataka, imate sledeća prava:

Pristup obrađenim ličnim podacima.

Ukidanje saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Ispravka netačnih, nepreciznih ili nepotpunih ličnih podataka.

Brisanje ličnih podataka u slučaju raskida na pravnoj osnovi ili u slučaju nezakonite obrade.

Restrikcija obrade podataka.

Dobijanje izvoda sa vašim ličnim podacima u čitljivom formatu za Vas ili drugog kontrolora.

Prigovor na obradu podataka, ukoliko verujete da je obrada ličnih podataka nezakonita.

Bez automatizovanog donošenja odluka.

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Za pitanja koja se odnose na zaštitu i obradu ličnih podataka, koristite sledeće kanale komunikacije:

Telefonom

+420 800 600 000

Poštom

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za obradu podataka (DPO)

Za pitanja koja se tiču zaštite podataka o ličnosti, možete direktno kontaktirati ŠKODA AUTO službenika za zaštitu podataka (DPO).

http://www.skoda-auto.com/personal-data
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili postupa sa vašim ličnim podacima, možete podneti žalbu ŠKODA AUTO službeniku za zaštitu podataka (DPO) ili nadzornom organu

Kancelarija za zaštitu ličnih podataka
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/