Informacije o obradi ličnih podataka

Pružanje mobilnih onlajn usluga ŠKODA Connect

Ovim dokumentom, mi, kao kontrolori ličnih podataka – kompanija ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, matični br..: 00177041, registrovana u Privrednom registru okružnog suda u Pragu pod Delom B, fajl br. 332 (dalje u tekstu “ŠKODA AUTO“) – pružamo informacije o obradi ličnih podataka i Vašim pravima u vezi sa tim.

Obrada ličnih podataka se vrši kao deo sledeće aktivnosti:

Pružanje mobilnih onlajn usluga ŠKODA Connect

Pružanje mobilnih onlajn usluga ŠKODA Connect

Svrha obrade:

Pružanje mobilnih onlajn usluga ŠKODA Connect

Opis svrhe obrade:

Mi koristimo lične podatke u svrhu vaše registracije u okruženje ŠKODA Connect, aktiviranja naručenih usluga, usklađivanja sa vašim vozilom putem PIN koda i nabavke redovnih usluga ŠKODA Connect u okviru Infotainment Online i Care Connect, za aktiviranje usluga koje zahtevaju posebnu nabavku (daljinsko otključavanje automobila ili dodatno grejanje), kao i njihovo produženje i prekid. Takvo korišćenje vaših ličnih podataka može uključiti, na primer, korišćenje podataka dobijenih putem GPS-a, kao što je trenutna lokacija vozila i njegov potencijalni prenos na Google EarthTMTM ili sličnog provajdera usluga. Da bismo vam omogućili da koristite Mobilne onlajn usluge ŠKODA Connect, mi ćemo koristiti vaše lične podatke za kreiranje korisničkog naloga. Zbog toga treba da nam dostavite svoju e-adresu, na koju ćemo vam poslati potvrdni e-mail i lozinku. Na vaš nalog dodaćemo dodatne lične podatke u zavisnosti na koje aplikacije ćete se prijaviti preko korisničkog naloga. Ako posetite portal ŠKODA Connect, u ovu svrhu takođe obrađujemo vaše lične podatke prikupljene putem portala u skladu sa načelima koje možete pronaći ovde. U interesu maksimalne sigurnosti, podaci se prenose u šifrovanom formatu. U nastavku možete pronaći detaljno objašnjenje o ŠKODA Connect i obradipodataka u vezi sa pojedinačnim uslugama. Usluge koje možete koristiti u vozilu zavise od opreme vozila i usluga ugovorenih u važećem ugovoru o uslugama ŠKODA Connect

I. Infotainment Online
Zahvaljujući paketu usluga Infotainment Online Korisnik je bolje informisan tokom svojih putovanja. Korisnik pretražuje tačke od interesa u blizini, dobija ažurirane informacije o saobraćaju putem interneta i još toga.


Google Earth™


Korišćenjem usluge Google Earth™ Korisnik može da otkrije mnoga nova mesta, a zahvaljujući realističnoj vizuelizaciji okruženja Korisnik može da doživi novi oblik navigacije. U tu svrhu Vozilo odašilje koordinate potrebnih odeljaka mape, tip i IP adresu i izabrani jezik navigacionog sistema kompaniji Google® tako da se mape i fotografije prenose do Vozila u ispravnom formatu.

Onlajn pretraga za POI (tekst/glas)

Funkcija „Onlajn pretraga za POI (tekst/glas)” omogućava korisniku da putem Google® na svakoj lokaciji pretražuje lične tačke od interesa na potpuno ciljani način – i u tu svrhu se mogu koristiti glasovne komande. Istovremeno, neprekidno ažuriranje podataka sa interneta obezbeđuje mnoga iznenađujuća i korisna otkrića za još veću zabavu na putovanjima Korisnika. Za pretraživanje tačaka od interesa iz vozila ka kompaniji Google® i kompaniji ŠKODA AUTO prenose se koordinate izabrane lokacije i opsega pretraživanja, izabrani jezik i datoteka sa glasovnim komandama.

Benzinske stanice

Funkcija „Benzinske stanice” Korisniku pruža informacije o stanicama za gorivo u blizini Vozila. Pored lokacije, rezultati pretrage takođe sadrže podatke o cenama i radnom vremenu. Meni za pretraživanje se otvara ili na sopstveni zahtev Korisnika ili nakon što nivo goriva u rezervoaru padne ispod određene granice. Za pretraživanje benzinskih stanica, aktuelne koordinate se šalju kompaniji ŠKODA AUTO, a od nje ka usluzi za pretraživanje ovlašćenoj od strane kompanije ŠKODA AUTO.

Parking

Koristeći uslugu „Parking” Korisnik pretražuje odgovarajuće parking mesto u blizini trenutne lokacije Vozila. Aplikacija prikazuje ukupni broj i broj slobodnih parking mesta. Pored toga, usluga informiše o cenama, vremenima otvaranja i razdaljinama. Odgovarajući parkinzi su prikazani u brzom pregledu na navigacionom sistemu. Za pretraživanje parkinga, aktuelne koordinate se šalju kompaniji ŠKODA AUTO, a od nje ka usluzi za pretraživanje ovlašćenoj od strane kompanije ŠKODA AUTO.

Onlajn informacije o saobraćaju

Koristeći uslugu „Onlajn informacije o saobraćaju” Korisnik uvek ima ažurirane informacije o aktuelnoj situaciji u saobraćaju što, na primer, omogućava da se gužve u saobraćaju izbegnu na vreme. „Onlajn informacije o saobraćaju” prikazuju aktuelnu situaciju u saobraćaju na navigacionom sistemu. Ove informacije pruža usluga za saobraćaj koja je ovlašćena od strane kompanije ŠKODA AUTO. U svrhu ažuriranja informacija o saobraćaju, Vozilo prenosi svoje koordinate, smer putovanja, brzinu, datum i vreme, kao i privremeni nasumični identifikator ovoj usluzi.

Onlajn uvoz odredišta

Putem usluge „Onlajn uvoza odredišta” pre početka putovanja Korisnik može da uveze pojedinačne tačke od interesa koje se čuvaju u usluzi ŠKODA Connect (Points of Interest – POI) u navigacioni sistem Vozila. Ove tačke od interesa dostavlja ŠKODA AUTO na osnovu zahteva od Vozila. One ostaju skladištene sve dok ih Korisnik ne obriše na Portalu ŠKODA Connect ili u Aplikaciji ŠKODA Connect. Ako korisnik pretražuje tačke od interesa na mapi na Portalu ŠKODA Connect ili u Aplikaciji ŠKODA Connect, upit se šalje usluzi za mapu koja je ovlašćena od strane kompanije ŠKODA AUTO.

Moje tačke od interesa

U odeljku „Moje tačke od interesa” (u nastavku „POI”) Korisnik može da skladišti listu omiljenih ličnih tačaka od interesa i da ih uveze u navigacioni sistem Vozila. Prilikom uvoza lične liste POI na Portal ŠKODA Connect, podaci se prenose na navigacioni sistem i spremni su za upotrebu po potrebi.

Vremenska prognoza

Usluga „Vremenska prognoza” pruža aktuelne informacije o vremenu za trenutnu lokaciju i odredište. Istovremeno sistem uzima u obzir očekivano vreme dolaska. Vremenska prognoza za trenutnu lokaciju Vozila ili odredište koje je uneto u navigacioni sistem omogućena je zahvaljujući meteorološkoj službi ovlašćenoj od strane kompanije ŠKODA AUTO. U upitu Vozilo šalje koordinate potrebne lokacije zajedno sa podešavanjima za jezik i mernim jedinicama kompaniji ŠKODA AUTO. Odavde se informacije prenose do meteorološke službe.

Vesti

Korisnik može da izabere stanicu sa vestima (Novosti) i da je uveze sa portala ŠKODA Connect u Vozilo ŠKODA. Na Portalu ŠKODA Connect Korisnik može da poseti portal za vesti i da zatim prati vesti u Vozilu. Ukoliko Korisnik zahteva vesti iz Vozila, zahtev se šalje pružaocu/cima vesti koje bira Korisnik.

Onlajn uvoz ture

Korišćenjem „Onlajn uvoza ture” Korisnik može, pre početka putovanja, da pošalje spremne rute preko Portala ŠKODA Connect ili Aplikacije ŠKODA Connect navigacionom sistemu Vozila. Da bi rute bile prihvaćene, navigacioni sistem mora da bude povezan sa internetom i mora da sadrži podatke za mapu datog odredišta. Korisnik može da uskladišti maksimalno 5 ruta, koje uvek sadrže 10 nepotpunih ciljnih tačaka u navigacionom sistemu. Ako Korisnik želi da uskladišti dodatnu rutu premašujući ovo ograničenje, on/ona mora da izbriše uskladištene rute iz navigacionog sistema.

Onlajn ažuriranje mape

„Onlajn ažuriranje mape” omogućava Korisniku da ažurira mape u navigacionom sistemu pomoću interneta. Ažuriranja se pružaju u skladu sa pojedinačnim zemljama, odnosno, regionima. „Onlajn ažuriranje mape” obaveštava Korisnika čim su nova ažuriranja za mape dostupna. Korisnik zatim može da izabere željeno ažuriranje sa liste u „Onlajn ažuriranju mapa”.
II. Care Connect
Care Connect omogućava Korisniku pristup funkcijama bezbednosti i usluga Vozila preko Portala ŠKODA Connect ili Aplikacije ŠKODA Connect.
Status Vozila
Korišćenjem usluge „Status Vozila” Korisnik može da proveri da li su električni prozori, vrata, hauba i poklopac prtljažnika otvoreni ili zatvoreni, da li je Vozilo zaključano ili otključano i da li su poziciona svetla uključena ili isključena. Korisnik može da zatraži aktuelne podatke o stanju Vozila preko Aplikacije ŠKODA Connect, kao i preko Portala ŠKODA Connect. Usluga „Status Vozila” učitava samo stvarne informacije o stanju Vozila i prikazuje ih. Nije moguće uključiti ili isključiti svetla, zaključati, odnosno, otključati Vozilo, ili otvoriti i zatvoriti prozore.
Podaci o vožnji
Korisnik može da koristi uslugu „Podaci o vožnji” za prikaz prosečne brzine, trajanja putovanja, pređene razdaljine i prosečne potrošnje goriva bez potrebe za ulaskom u Vozilo. Na kraju putovanja dati podaci se šalju kompaniji ŠKODA AUTO nakon zaključavanja Vozila i dostupni su na zahtev preko Portala ŠKODA Connect i Aplikacije ŠKODA Connect.
Pozicija parkiranja
„Pozicija parkiranja” omogućava Korisniku da vidi poslednju poznatu lokaciju Vozila. Korišćenjem Aplikacije ŠKODA Connect Korisnik može da nađe put do lokacije Vozila. Kada Korisnik izvadi ključ iz kontakt brave, trenutna pozicija parkiranja se utvrđuje na osnovu GPS koordinata, a Vozilo šalje poziciju automatski kompaniji ŠKODA AUTO gde se ona skladišti. Lokacija se može preuzeti korišćenjem Aplikacije ŠKODA Connect i Portala ŠKODA Connect. Kompanija ŠKODA AUTO ne sakuplja profile kretanja Vozila ili pojedinačnih lica. Ako se vozilo kasnije, na primer, šlepuje ili je ukradeno bez pokretanja vozila ili vađenja ključa iz kontakt brave, nije moguće utvrditi novu lokaciju Vozila.
Izveštaj o stanju vozila
The "Vehicle Health Report" informs you about the current condition of the Vehicle. You can visualise current vehicle alerts and/or any service needs and administer them (e.g. printing or archiving). The Vehicle Health Report can be requested automatically by you (e.g. at regular time and/or kilometer intervals) or manually (via the ŠKODA Connect Portal or ŠKODA Connect App). The vehicle then transmits the current vehicle condition data to the ŠKODA Connect Portal, where the Vehicle Health Reports can be viewed. You are still obliged to act exclusively according to the warning and error messages in the vehicle.
Uređivanje rasporeda servisiranja
„Uređivanje rasporeda servisiranja” omogućava korisniku da zakaže servisiranje sa partnerom za servisne usluge preko Portala ŠKODA Connect brzo, efikasno i bez napora. U ovu svrhu, Vozilo prijavljuje potrebu za servisiranjem (npr. isticanje roka za servisiranje) serveru za podatke kompanije ŠKODA AUTO. Ovi podaci se automatski šalju partneru za servisne usluge kog je prethodno izabrao Korisnik. Nakon toga partner za servisne usluge može da kontaktira sa Korisnikom pomoću komunikacionog kanala koji je on/ona odabrao/-la (e-pošta ili telefon) i da se dogovori o zakazivanju termina sa Korisnikom. Korisnik može da deaktivira ovu uslugu, da izmeni željene komunikacione kanale ili da izabere drugog partnera za servisne usluge, u bilo kom trenutku preko Portala ŠKODA Connect ili Aplikacije ŠKODA Connect
Poziv u slučaju kvara
„Poziv u slučaju kvara” pomoću modula sa 3 tastera na plafonu Vozila može da se iskoristi da bi se uspostavila govorna veza sa operaterom Pozivnog centra i da se prijavi kvar Vozila. Istovremeno Vozilo automatski šalje trenutnu lokaciju i podatke o Vozilu Pozivnom centru. Zahvaljujući poslatim podacima o Vozilu operater Pozivnog centra dobija potrebne informacije za preciznu preporuku Korisniku šta treba da uradi, ili ako je neophodno, operater poziva šlep-službu.
Info poziv
„Info poziv” pomoću modula sa 3 tastera na plafonu Vozila može da se iskoristi da bi se uspostavila govorna veza sa operaterom Pozivnog centra koji pruža informacije i odgovara na pitanja o ponudi kompanije ŠKODA i o uslugama ŠKODA Connect koje su deo portfolija usluga kompanije ŠKODA.
Automatsko obaveštenje o nesreći
„Automatsko obaveštenje o nesreći” otkriva da se desila saobraćajna nesreća slabija nego što je granica za aktiviranje vazdušnih jastuka i pita da li Korisnik želi da uputi poziv u slučaju prestanka rada Vozila. Ako korisnik uputi poziv u slučaju prestanka rada Vozila, podaci o lokaciji Vozila se šalju u Pozivni centar. Preko glasovne veze operater Pozivnog centra se zatim dogovara o daljim procedurama sa Korisnikom i preduzima odgovarajuće mere. Na zahtev Korisnika vozilo se može šlepovati do najbližeg servisnog partnera.
Obaveštenje o oblasti
Pomoću usluge „Obaveštenje o oblasti” Korisnik može da dobije poruku ako Vozilo ulazi u određenu oblast ili izlazi iz određene oblasti. U ovu svrhu Korisnik može da definiše zone i razdoblja kada Vozilo ne sme da napusti određenu zonu, ili kada ne sme da uđe u određene zone, na Portalu ŠKODA Connect ili u Aplikaciji ŠKODA Connect. Ako je ova funkcija aktivna, nakon prelaženja granice date oblasti, informacije se šalju serveru za podatke kompanije ŠKODA AUTO. Čim se prekrši pravilo koje je uveo Korisnik i ako se Vozilo nalazi na definisanoj oblasti ili napušta definisanu oblast, Korisnik će primiti poruku u Aplikaciji Connect (Iskačuća poruka) i/ili putem e-pošte. Vozač Vozila može da deaktivira „Obaveštenje o oblasti” u svakom trenutku preko postavki u Vozilu i da tako spreči Korisnika da prima obaveštenja o oblasti. U ovom slučaju se „Obaveštenja o poziciji” neće slati serverima kompanije ŠKODA AUTO.
Obaveštenje o brzini
Pomoću funkcije „Obaveštenje o brzini” Korisnik može da bude obavešten u bilo kom trenutku kada Vozilo premaši podešeno ograničenje brzine. U ovu svrhu Korisnik može da podesi ograničenje brzine na Portalu ŠKODA Connect ili u Aplikaciji ŠKODA Connect i da odluči da li želi da bude informisan pojedinačno nakon prvog prekoračenja ograničenja brzine ili nakon nekoliko ponavljanja datog prekoračenja ograničenja brzine. Ako je usluga „Obaveštenje o prekoračenju ograničenja brzine” aktivirana, poruka se šalje svaki put kada je ograničenje brzine podešeno na serveru za podatke kompanije ŠKODA AUTO prekoračeno. Čim Vozilo prekorači ograničenje brzine, koje je Korisnik podesio, Korisnik će dobiti poruku od Portala ŠKODA Connect, preko Aplikacije ŠKODA Connect (Iskačuća poruka) i/ili putem e-pošte.
Trubljenje i svetlosno signaliziranje
Korišćenjem usluge „Trubljenje i svetlosno signaliziranje” Korisnik može na daljinu da upravlja svetlosnom signalizacijom radi upozorenja i sirenom Vozila pomoću Aplikacije ŠKODA Connect ako je on/ona u vidokrugu (otprilike 500 metara) od Vozila. Korišćenjem usluge „Trubljenje i svetlosno signaliziranje” Korisnik može da uključuje i isključuje svetlosnu signalizaciju radi upozorenja i sirenu, kao i da prikaže trenutni status svetlosne signalizacije i trubljenja. Da bi se zagarantovalo da je Korisnik u užem krugu Vozila, nakon aktivacije sirene i svetlosne signalizacije radi upozorenja putem usluge „Trubljenje i svetlosno signaliziranje”, pozicija pametnog telefona Korisnika i pozicija Vozila se upoređuju.
Onlajn pomoćni grejač
„Onlajn pomoćni grejač” omogućava Korisniku da upravlja sistemom grejanja preko portala ŠKODA Connect Portal ili Aplikacije ŠKODA Connect. Na primer, Korisnik može da programira vreme polaska i tako će se sistem grejanja automatski uključivati i Vozilo će biti zagrejano u željeno vreme. Sistem grejanja se takođe može uključiti ili isključiti u svakom trenutku pomoću „Onlajn pomoćnog grejača”. Iz bezbednosnih razloga, Korisnik je u obavezi da prvo postavi lični identifikacioni broj (S-PIN) koji će biti potrebno uneti prilikom svakog pristupa sistemu Onlajn pomoćnog grejača.
Onlajn alarm za zaštitu od krađe
Putem usluge „Onlajn alarm za zaštitu od krađe” Korisnik dobija informacije na Portalu ŠKODA Connect, preko Aplikacije ŠKODA Connect (Iskačuća poruka) i/ili putem e-pošte o aktivaciji Alarma za zaštitu od krađe. Istovremeno će Korisnik da primi informacije o razlogu aktivacije i vremenu aktivacije tako da on/ona može odmah da preduzme odgovarajuće korake.

Pravni osnov za obradu:

Moramo izvršiti obradu kako bismo mogli da zaključimo ugovor sa Vama o pružanju mobilnih onlajn usluga ŠKODA Connect ili da izvršimo ugovor koji ste zaključili. Davanje vaših ličnih podataka je ugovorni uslov i ako ne uspete da ih obezbedite, možda nećemo moći da zaključimo ugovor sa vama ili možda nećemo biti u mogućnosti da izvršimo ugovor koji je već zaključen. Bez obrade vaših ličnih podataka, kao što je opisano ovde, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo mobilne onlajn usluge ŠKODA Connect.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Istorijat trgovanja, podaci o lokalizaciji, tehničke informacije o proizvodu, podaci o kontaktu i podaci za identifikaciju.

Period obrade i arhiviranja:

6 meseci nakon otkazivanja korisničkog naloga.

Kategorije obrađivača podataka i primaoca kojima možemo odati lične podatke:

Provajderi mobilnih onlajn usluga ŠKODA Connect. Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Republike Češke i drugim službama za sprovođenje zakona u potrebnoj meri i u granicama zakona.

Izvor ličnih podataka:

Direktno od Vas i iz vozila preko kog koristite mobilna onlajn usluge ŠKODA Connect i koje na taj način komunicira sa ŠKODA AUTO data serverima.

Prenos ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluke zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.


Ostvarivanje poziva u hitnim slučajevima (engl. Emergency Call)

Svrha obrade:

Ostvarivanje poziva u hitnim slučajevima (engl. Emergency Call)

Opis obrade:

U slučaju incidenta ili bilo kojeg drugog događaja koji potencijalno ugrožava Vaš život ili zdravlje, Vaši lični podaci će automatski biti dostavljeni operateru hitne službe i liniji 112. Ako je vozilo uključeno u saobraćajnu nesreću, automatsko hitno pozivanje se vrši preko poziva "Emergency Call" službi u "Call centru". U isto vreme vozilo, preko senzora u vazdušnom jastuku i zatezačima sigurnosnih pojaseva, otkriva da li je došlo do nesreće i u tom slučaju šalje trenutni položaj vozila, pravac putovanja, ozbiljnost nesreće i broj osoba u vozilu u trenutku nesreće. Preko govorne veze, operater Call centra će se brinuti o vama do dolaska službe za spašavanje. Preko dugmeta SOS modula u plafonu vozila, možete ručno prijaviti hitnu situaciju u bilo kom trenutku ili zatražiti pomoć za druge učesnike u saobraćaju u hitnim slučajevima. Ako vozilo poseduje ovu opremu, ova usluga Vam je dostupna i kada ugovor o uslugama ŠKODA Connect nije zaključen. Spisak podržanih jezika i zemalja za uslugu hitnih poziva dostupan je na konfiguratoru i ŠKODA Connect Portal-u. Ako želite, možete deaktivirati uslugu kod svog servisnog partnera ŠKODA AUTO; za detaljnije informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu vozila.

Autorizacija obrade:

Obrada je neophodna da biste zaštitili svoj vitalni interes, naročito svoje zdravlje.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:

Lokalizacija podtaka i tehničkih podataka o proizvodu.

Period obrade i arhiviranja:

6 meseci nakon raskida usluge.

Kategorije obrađivača podataka i primaoca kojima možemo odati lične podatke:

Provajderi mobilnih onlajn usluga ŠKODA Connect, linija 112. Na zahtev, Vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Republike Češke i drugim službama za sprovođenje zakona u potrebnoj meri i u granicama zakona.

Izvor ličnih podataka:

Direktno od Vas i iz vozila preko kog koristite mobilna onlajn usluge ŠKODA Connect i koje na taj način komunicira sa ŠKODA AUTO data serverima.

Prenos ličnih podataka trećim državama ili nadnacionalnim organizacijama:

Kao deo pomenute obrade, Vaši lični podaci neće biti preneti bilo kojoj trećoj zemlji ili multinacionalnoj kompaniji.

Automatizovano donošenje odluke zasnovano na ličnim podacima:

U toku obrade ličnih podataka, automatizovano donošenje odluka zasnovano na ličnim podacima se ne dešava.

Druge informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti za naučne, istorijske ili statističke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima lični podaci mogu takođe biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano vrednovanje pravnih rizika.

Koja su Vaša prava?

Kao deo obrade ličnih podataka, imate sledeća prava:

Pristup obrađenim ličnim podacima.

Ukidanje saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Ispravka netačnih, nepreciznih ili nepotpunih ličnih podataka.

Brisanje ličnih podataka u slučaju raskida na pravnoj osnovi ili u slučaju nezakonite obrade.

Restrikcija obrade podataka.

Dobijanje izvoda sa vašim ličnim podacima u čitljivom formatu za Vas ili drugog kontrolora

Prigovor na obradu podataka, ukoliko verujete da je obrada ličnih podataka nezakonita.

Bez automatizovanog donošenja odluka.

Kako možete da ostvarite svoja prava?

Za pitanja koja se odnose na zaštitu i obradu ličnih podataka, koristite sledeće kanale komunikacije:

Telefonom

+420 800 600 000

Poštom

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za obradu podataka (DPO)

Za pitanja koja se tiču zaštite podataka o ličnosti, možete direktno kontaktirati ŠKODA AUTO službenika za zaštitu podataka (DPO).

http://www.skoda-auto.com/personal-data
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili postupa sa vašim ličnim podacima, možete podneti žalbu ŠKODA AUTO službeniku za zaštitu podataka (DPO) ili nadzornom organu

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/